KTEAB

Välkommen

2017-05-01

I dagsläget utför vi inte markentreprenader/trädgårdsarbeten åt privatpersoner.
Jag, Rolf Löfgren, kommer från hösten 2017 att arbeta som konsult inom mark o anläggning. Med mina 44 år i branschen kan jag kan bistå med tjänster såsom kalkylering, projektledning, besiktningar mm.
I viss omfattning kan vi åta oss entreprenader för byggföretag, fastighetsägare (industrilokaler mm)